Giới thiệu Công ty

1. Giới thiệu chung:

 - Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ  Thiết Thành Việt Nam là một trong những công ty có thương hiệu uy tín, đáng tin cậy. Sự quản lý và dịch vụ của Công ty bất động sản Thiết Thành luôn dẫn đầu xu hướng trong ngành cùng đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm. 

* Công ty Thiết Thành là công ty vốn nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam sử dụng hình thức kinh doanh dẫn dắt khách hàng nước ngoài đầu tư, cung cấp chất lượng dịch vụ ưu việt , là tấm gương để các công ty cạnh tranh khác theo đuổi. Nhân viên kinh doanh ở Trung Quốc và nhân viên kinh doanh Việt Nam cung cấp dịch vụ nhanh chóng, phân khu quản lý. Công ty ở Việt Nam phụ trách liên hệ trực tiếp với các công ty đối tác, đại lý để hỗ trợ dịch vụ một cách tốt nhất, nhằm xây dựng một tiêu chuẩn dịch vụ mới trong ngành môi giới bất động sản.

*Từ khi Công ty Thiết Thành thành lập đến nay, kinh doanh dựa theo nguyên tắc “ tôn trọng giá trị nhân viên”, “xây dựng dịch vụ ưu việt” , “đề xướng tinh thần hợp tác”, “giữ vững đổi mới phát triển”, “theo đuổi lợi nhuận hợp lý”.

2.    Các lĩnh vực hoạt động:

- Kinh doanh bất động sản

- Tài chính và thương mại. 

3. Sứ mệnh:

- Công ty Thiết Thành là một công ty đa quốc gia,  Thiết Thành mang trong mình một sứ mệnh cao cả là đóng góp  vào việc xây dựng hình ảnh của Việt Nam trong giới đầu tư nước ngoài.
-  Nỗ lực để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về dịch vụ bất động sản trong cả nước.

4.    Giá trị cốt lõi:

Công ty nhận định rằng  giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là “kinh doanh trung thực uy tín”.